Tack för ett fantastiskt jubileumsår!

Tack för ett fantastiskt jubileumsår!

Jubileumsåret för Christopher Polhem går mot sitt slut. Vi har avslutat med inspirationseminarium och bokrelease på Fryshuset, där Michael Lindgren berättade om sin bok Christopher Polhems Testamente och bland andra Mona Sahlin talade om vikten att ge alla en chans att ta tillvara på sin potential. Video från seminariet kommer finnas tillgängligt att se här. Vi har även firat Christopher Polhems 350-årsdag på Science Centers runt om i hela Sverige och vi på det nationella Polhem350-kansliet firade på Tekniska Museet där den nya...

Läs mer

Fler bör få göra Christopher Polhems resa

Publicerat på Newsmill.se den 18 december 2011: 2011 den 18 december firas 350-årsjubileet för Christopher Polhem, Sveriges kanske främste innovatör och entreprenör. Polhem kom från enkel bakrund och växte upp som fattig invandrarson, men blev uppmärksammad av kyrkan och fick göra tidernas klassresa och bli den svenska mekanikens fader. Fler måste få chansen att göra Polhems resa, skriver Nationalkommittén för Polhem350. Mitt i den ekonomiska krisen är det lätt att tappa fokus på det långsiktiga. Vår blick fastnar gärna...

Läs mer

Andra upprop Nationalkommittén Polhem350

Mitt i den ekonomiska krisen är det lätt att tappa fokus på det långsiktiga. Vår blick fastnar gärna på de problem som syns och hörs mest. Men vem lyssnar idag på nästa generations frågor om arbetslöshet, miljöproblem och utanförskap? Kriser slår hårt mot unga och deras framtidstro. I städer och samhällen växer en frustration hos dem som inte får känna sig som del av samhället. Att få en utbildning, ett fast jobb, en egen bostad och kunna ta ansvar för sin egen framtid. Att bli sedda. Runt omkring oss ser vi exempel på...

Läs mer

Första upprop Nationalkommittén Polhem350

Framtiden skapas av enskilda individer som kan samverka med andra i ett samhälle som stimulerar till och bejakar utveckling, kunskap och idéer. Sveriges välstånd är grundat på generationers framsynta satsningar, arbete och vilja till utveckling. God utbildning och ett innovativt klimat är en förutsättning för ett näringsliv i världsklass. Idag liksom tidigare förmår företag utveckla och sälja avancerade produkter och tjänster på världsmarknaden. Vi måste vara lyhörda gentemot marknaden och nya trender och gå före och...

Läs mer