Näringsrik frukost i Eskilstuna

Hur håller vi liv i barnens teknikintresse?

I framtiden måste Sverige fortsätta vara konkurrenskraftigt i en
globaliserad värld. Hur bidrar vi med kompetens till den hållbara
utvecklingen? Näringsrik frukost kommer att handla om Polhem350
och vad Eskilstuna gör för att ta tillvara de ungas teknikintresse.

2011 är det 350 år sedan Christopher Polhem föddes, och med anledning av det har
nätverket Polhem350 bildats. Utifrån en historisk person pratar vi om samhällets roll
med att se unga, och hur de ges möjlighet och förutsättningar för att bibehålla sitt naturliga
intresse för teknik och naturvetenskap.

Våra lärare har en viktig roll i att vara rätt rustade
för att möta barnens kunskapstörst och väcka intresset i tidig ålder.

Välkommen att höra Peter Larsson, samhällpolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer och VD för Polhem350, Eva Lilja näringslivsdirektör Eskilstuna kommun samt representanter från ASSA AB, KomTek, Science Center Faktotum och Teknikcollege.

Frukostmingel kl. 8.00–8.30, seminarium kl. 8.30–9.30 – 13 september
Munktell Science Park, Portgatan 3 i Eskilstuna.

Seminariet är kostnadsfritt, ingen föranmälan

För mer info:  eskilstuna.se/naringsrikfrukost

(2011-9-13)