Polhemsaktiviteter på Framtidsmuseet i Borlänge

Den 28 oktober öppnar utställningen ”Kuggar och Kraft” på Framtidsmuseet i Borlänge.

Kuggar och Kraft är en ny utställning om teknik och smarta mekaniska lösningar.
Besökarna får testa mekanik som funnits i över trehundra år och som fortfarande används idag. Det finns möjlighet att prova sin egen ”uppfinnarförmåga” genom att bygga och konstruera eller genom att lista ut hur mekaniken fungerar i utställningens hemliga lådor!
I utställningen får man bekanta sig med Christoffer Polhem och det som gjort honom känd för eftervärlden.

Läs mer på Framtidsmuseet.se

(2011-10-28)