Inspirationsföreläsning – Den svenska mekanikens fader Christopher Polhem

Vem var Christopher Polhem? Den lille fattige föräldralöse pojken som föddes på Gotland för 350 år sedan och blev känd som den svenska ”mekanikens fader”. Han tillverkade mängder av maskiner och produkter — och ett listigt pedagogiskt system som kallas Polhems mekaniska alfabet.

Välkomna att lyssna på Michael Lindgren, civ.ing./fil.dr, i en inspirerande föreläsning om teknik och om Polhems liv och uppfinningar! Föreläsningen vänder sig till pedagoger, skolledare och andra intresserade och är kostnadsfri. Föreläsningen genomförs av Upptech, Jönköpings kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Plats: Upptech

Datu: 29 september

Tid: kl 15.00 – 17.00

Mer information och anmälan finns på Upptechs webbplats.

(2011-09-29)