Nytt år och nya möjligheter

Nytt år och nya möjligheter

Under 2011 firade vi Christopher Polhems 350-årsjubileum och vi är både stolta och glada över det vi ådstakom tillsammans med er.

Men vi har hela tiden sett 2011 som ett startår, där vi bygger nätverk och mötesplatser. Den Nationalkommitté som inrättades under kungligt beskydd i Visby den 14 april 2011 kommer fortsätta arbeta för att de tidlösa frågor Polhem förknippas med.

Hur främjar vi innovationer och entreprenörskap?
Hur får vi teknikintresset bland unga att bevaras och utvecklas i skolan?
Hur ser vi till alla unga får en chans att likt Polhem pröva sina vingar?

Nationalkommittén kommer bland annat fortsatt bedriva opinionsbildning, ta fram rapporter om innovationsklimatet i Sverige och inrätta stipendier för unga entreprenörer. Även i framtiden ska det finns en mötesplats där vi ser bortom organisationsgränser och kommer bort från stuprörstänkande. En plats för fri och öppen diskussion mellan näringsliv, akademi, politik och civilsamhället. Varje organisation har sin uppgift i att åstadkomma ett förbättrat klimat. Men genom att samverka över olika typer av gränser kan resultatet bli flerfalt bättre.

Även om Nationalkommittén kommer fortsätta sitt viktiga arbete, så avvecklas nu det nationalla Polhem350-kansliet.

Kontaktuppgifter för framtiden:

För övergipande frågor om Polhem350 och Nationalkommittén
Peter Larsson, VD Polhem350
peter.larsson@sverigesingenjorer.se
070-339 02 52

Övriga kontaktuppgifter
Stina Kimstrand, fd projektledare Polhem350
stina.kimstrand@sverigesingenjorer.se
070-538 27 40

Lotta Ljungquist, fd projektledare Polhem350
lotta.ljungqvist@sverigesingenjorer.se
070-752 66 53

Jakop Dalunde, fd kommunikatör Polhem350
jakop.dalunde@gmail.com
070-248 58 64