Nationalkommittén

Nationalkommittén inrättades under kungligt beskydd av Kronprinsessan Victoria den 15 april 2011.

I Christopher Polhems anda ska Nationalkommittén arbeta för att främja innovationer och entreprenörskap, skapa mötesplatser för kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv, politik och civilsamhälle och förbättra förutsättningarna för att fler unga ska få göra Polhems resa.

Nationalkommittén har antagit två upprop. Länk till första uppropet och till andra uppropet.

Nationalkommittén bestå av

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande, Landshövding Gotlands län,

Peter Larsson, generalsekreterare, samhällspolitisk direktör Sveriges Ingenjörer

Anders Knape, ordförande SKL
Anneli Hulthén, kommunalråd Göteborgs stad
Anne-Marie Fransson, VD IT&Telekomföretage
Beatrice Högå, ordförande Sveriges förenade studentkårer
Björn O Nilsson, VD IVA
Charlotte Brogren, GD VINNOVA
Christer Fuglesang, astronaut
Christina Lampe Önnerud, grundare och styrelseordförande Boston-Power
Christina Lugnet, GD Tillväxtverket
Guncha Welsapar, fd ordförande Förbundet Unga Forskare
Håkan Lans, innovatör
Kristina Alsér, Landshövding Kronobergs län
Laila Ohlgren, innovatör
Lars Haikola, Universitetskansler Högskoleverket
Lars Heikensten, ledamot Europeiska revisionsrätten tillika tillträdande VD Nobelstiftelsen
Leif Johansson, VD AB Volvo tillika tillträdande styrelseordförande Ericsson
Lena Gustafsson, rektor Umeå universitet
Per Eriksson, rektor Lunds universitet
Peter Gudmundsson, rektor KTH
Pia Kinhult, regionråd Skåne
Saeid Esmaeilzadeh, VD Serendipity Innovations AB
Stavros Louca, ordförande Rinkebyakademien
Sten Nordin, finansborgarråd Stockholms stad
Ulf Bengtsson, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Åke Svensson, VD Teknikföretagen