Om Polhem

Christopher Polhem (fram till adlandet 1716 Polhammar), troligen född 18 december 1661 i Tingstäde på Gotland, död 30 augusti 1751 i Stockholm; svensk uppfinnare, industriman och Kommendör av Nordstjärneorden, kallad ”den svenska mekanikens fader”.

Mannen och gärningen

Polhem var son till Christina Eriksdotter Schening från Vadstena och Wulf Christopher Polhammar, en tysk köpman som invandrat till Visby. Han hade åtminstone två bröder, Johan och Jonas. Modern gifte om sig med Jöran Silcker. Som åttaåring blev han faderlös och flyttade till en farbror i Stockholm. Han arbetade ett tag som dräng på en gård i Uppland. Med tiden blev Polhem inspektor på Vansta säteri i Ösmo, där han blev kvar till år 1685.

1687 började han studera fysik, matematik och mekanik vid Uppsala universitet. Efter utbildningen reste han runt i Europa för att lära sig tekniska nyheter. Vid hemkomsten startade han 1697 den första skolan för ingenjörer i Sverige Laboratorium mechanicum, där han för undervisningen skapade en modellsamling för rörelsemekanismer, Polhems mekaniska alfabet.

1699 grundade han Stjärnsunds manufakturverk i Dalarna som bland annat tillverkade maskiner och pendelur.

Polhem hade i uppdrag att försöka bygga slussar förbi Trollhättefallen i Göta älv. De kom aldrig i drift men det finns några ofullbordade slussar vid fallområdet i Trollhättan (Polhems slussled). Först år 1800 blev drömmen om en farled mellan Östersjön och Vänern en verklighet och Trollhätte kanal kunde invigas.

Han har även ”uppfunnit” Polhemsknuten som är en korslänks-koppling mellan två axeländar som bildar viss vinkel mot varandra. Polhemslåset är en sorts hänglås, som kan träffas på här och var än i dag.

Polhem var en av de tidigast invalda ledamöterna av Kungliga Vetenskapsakademien.

Lista över uppfinningar

• Polhemslås

• Sluss

• Polhemsknut

• Klocka som visar tid datum och stjärntecken.

• Polhems kedja

Hedersbetygelser

I Sverige finns ett antal skolor namngivna efter Christopher Polhem, bland annat Polhemsgymnasiet i Stockholm, Polhemsskolan i Gävle, Polhemskolan i Lund, Polhemsgymnasiet i Göteborg och Christopher Polhemgymnasiet i Visby.

Christopher Polhem finns avbildad på de svenska femhundrakronorssedlarna.

Polhemspriset har delats ut av Sveriges Ingenjörer och dess föregångare Svenska Teknologföreningen och Sveriges Civilingenjörsförbund sedan 1878. Priset (för närvarande på 250 000 kr) delas ut vartannat år för teknisk innovation på hög nivå eller för genialisk lösning av ett tekniskt problem. Innovationen ska finnas tillgänglig på den öppna marknaden, vara konkurrenskraftig samt uthålligt miljövänlig.

Christopher Polhems familj

Fru: Maria Hoffman, död 1735. Gift 1691.

Barn:

Christoffer Polhem och hans hustru Maria Hoffman fick sammanlagt nio barn, fem flickor och fyra pojkar. De fyra första barnen dog alla i mycket unga år. Sonen Christoffer hann bli bergsstipendiat men dog 16 år gammal. Det andra barnet, Henrik, dog 4 år gammal, det tredje, Elisabeth blev 6 år och det fjärde, ännu en Henrik dog 4 år gammal.

De senare fem barnen nådde alla vuxen ålder. Gabriel gick i faderns fotspår och beskrivs som en ”utmärkt mekanikus”. Född i Falun 1700 studerade han senare i Uppsala, blev, liksom fadern, direktör i mekaniken och fyra år senare föreståndare för Laboratorium Mechanicum. Han dog 1772, ogift och barnlös. Eftersom ingen av Polhems söner fick några barn utgick den adliga ätten Polhem med Gabriel och vapnet krossades. De återstående barnen, de fyra döttrarna Maria, Emerentia, Hedvig och Elisabeth, gifte sig alla med adelsmän och samtliga fick barn

Källa: del av text från svenska Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Christopher_Polhem

Släktforskningen är genomförd av Släktforskarnas Hus på uppdrag av Sveriges Ingenjörer.