Organisation

Polhem350 drivs av Jubileum P350 AB. Bolaget är helägt av Sveriges Ingenjörer. Ordförande är Peter Molin, länsråd Gotland. Ledamöter i styrelsen är Anne-Marie Fransson, IT&Telekomföretagen, Per-Arne Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting, Björn Nilsson, IVA, Mats Hanson, KTH. VD är Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer.

För att främja arbetet inom Polhem350 har en Nationalkommitté, under ledning av landshövding Cecilia Schelin Seidegård inrättats. Nationalkommitténs ledmöter representerar en bredd i det svenska samhällslivet. Yttersta beskyddare för Nationalkommittén är H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

Den nationella projektledningen består av Lotta Ljungquist, Jakop Dalunde och Stina Kimstrand. Inom ramen för den nationella projektledningens arbete ligger att bedriva gemensamma aktiviteter på nationell nivå, samt att svara för organisationens gemensamma kommunikation.