Intressenter

Här är en lista över de organisationer som är intressenter i Polhem350. Listan kommer också successivt utökas under året, i takt med att ytterligare intressenter tillkommer.