Kontakt

För kontakt med Polhem350, vänligen vänd dig till den nationella projektledningen. Projektledningen kan svara på övergripande frågor rörande Polhem350 samt frågor som rör de nationella arrangemangen. Lokala arrangemang och arrangemang anordnade av enskilda organisationer svarar den enskilde arrangören för.

Lotta Ljungqvist, projektledare med ansvar för nationella arrangemang

tel 0707-52 66 53, e-post lotta.ljungqvist[a]polhem350.se

Stina Kimstrand, projektledare med ansvar för medverkande organisationer och intressenter

tel 0705-38 27 40, e-post stina.kimstrand[a]polhem350.se

Jakop Dalunde, strategisk kommunikatör med ansvar för press, webb och opinionsbildning

tel 070-248 58 64, e-post jakop.dalunde[a]polhem350.se


För frågor angående Jubileum P350 AB
, vänligen vänd dig till bolagets VD.

VD Jubileum P350 AB Peter Larsson,

tel 070-339 02 52, e-post peter.larsson[a]sverigesingenjorer.se


Papperspost- och fakturaadress: Jubileum P350 AB, c/o Sveriges Ingenjörer, Box 1419, 111 84 Stockholm

Besöksadress: Sveriges Ingenjörer, Malmskillnadsgatan 48, Stockholm

Organisationsnummer: 556830-9016