Vi är på jakt…

…efter framtidens Polhem.

Christopher Polhem lyckades för att han blev sedd. Vi är säkra på att det finns flera Polhemare runt om i Sverige, som kanske inte har lyckats just för att de inte har blivit sedda. Vi vill skapa möjligheter att hitta – och se – framtidens Polhem.

Vi är på jakt efter framtidens Polhem. Detta gör vi bland annat genom vårt täta samarbete med Science Centers runt om i Sverige. Vi tror att Science Centers är viktiga för att entusiasmera unga till teknikintresse, innovationslusta och entreprenörskap, och har därför som målsättning att stärka den svenska Science Centerrörelsen. Vi tror också att skolan har en viktig roll i att se unga. Därför är vi glada över att teknikämnet nu har fått större plats i läroplanden. För vi tror att tekniklektionerna är ett sätt att hitta framtidens Polhem. Gränsövergripande samarbeten mellan till exempel kommun, region, näringsliv, skola, högskola, intresseorganisationer och kulturinstistutioner som syftar till att öka teknikintresse, innovationslusta och entreprenörskap är ytterligare ett område som vi uppmuntrar till. Och det är också gränsöverskridande som Polhem350 arbetar; vår styrka är att vi omsluter många intressenter inom olika sfärer i samhället.

Aktiviteterna inom ramen för Polhem350 syftar också till att öka intresset för teknik, innovationer och entreprenörskap. Dessa kan ske på ett otal olika sätt; genom föreläsningar om Christopher Polhem, genom teknikövningar i skolan, genom utställningar i Polhems anda, genom internetbaserade spel, genom att prata om teknikens påverkan på samhällsutvecklingen. Inom ramen för det nationella Polhemsfirandet kommer ett antal gemensamma aktiviteter äga rum. Under året kommer vi till exempel ha olika typer av uppfinnartävlingar som riktar sig till unga, dela ut ett tekniklärarpris, på olika sätt använda oss av sociala medier för att uppmuntra till innovationer och entreprenörskap, uppmuntra kommuner att satsa på teknik i Polhems anda samt ge ut en populärvetenskaplig bok om Polhem. Allt med syftet att se våra framtida Polhemare.